plg_search_tags
Search - Categories
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Links

 

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՀԱՆԳԻՍՏ ՉՔՆԱՂ ԲԵՅՐՈՒԹՈՒՄ

Հատուկ առաջարկ Թալինա Թրավելի կողմից

Թալինա Թրավելը հրավիրում է անցկացնել ամառային հանգիստը չքնաղ Բեյրութում: 

CORAL BEACH HOTEL & RESORT 5*

Փաթեթների արժեքներն ըստ կացության օրերի

1   անձի համար փաթեթի արժեքը երկտեղանի համարում
3   գիշեր-760 $ 
7   գիշեր-1240 $ 
10 գիշեր-1600 $  
14 գիշեր-2130 $

ԲՈԼՈՐ ՓԱԹԵԹՆԵՐԸ ԻՐԵՆՑ ՄԵՋ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ

v Ավիատոմս երկկողմանի Երևանից ուղիղ չվերթ
v Տրանսֆերներ
v Գիշերակաց համապատասխան օրերի քանակով  

v Նախաճաշ